•บรีฟงานทาง DM ใน twitter,Instagrams •ระยะการทำงานใช้เวลา 4 - 7 วัน หรือมากกว่านั้น •หลังจากบรีฟงานแล้วจะให้ชำระเงินก่อน50% แล้วค่อยจ่ายอีกทีหลังได้รับงานแล้ว •สามารถแก้งานได้2ครั้งหากมีการแก้งานครั้งที่3จะคิดราคาเพิ่มตามรายละเอียดนะคะ
Made on me-page.com